Gymnasiesamverkan

Gymnasiesamverkan

Vår samverkan

Inom fyrkanten finns ett samverkansavtal som innebär att du som elev fritt kan söka vilken utbildning du själv vill inom fyrkantsområdet. Detta oavsett om det är ett nationellt program eller särskild variant. I fyrkanten finns ett rikt utbud av gymnasieutbildningar. Antagningen handläggs av Gymnasieantagning Nord.

Programväljaren

Programväljaren Fyrkanten är en sajt som vänder sig till dig som ska börja gymnasiet hösten 2024 och till dina föräldrar.

Det är viktigt att du sätter dig in i vad gymnasieskolan och de olika programmen står för och att du tar ansvar för ditt val. Ta god tid på dig och fundera över vad du själv vill. Prata gärna med vänner, föräldrar och med din studie- och yrkesvägledare på skolan, men tänk på att det är du som väljer.

Här finns även programväljaren i PDF-format Programväljaren Fyrkanten 24-25

Organisation

Ledningsgruppen består av ordförandena i de fyra barn- och utbildningsnämnderna som träffas regelbundet för samråd i utbildningspolitiska frågor inom fyrkanten.

Utbildningsgruppen har som huvuduppgift att driva och samordna utvecklingsfrågorna för gymnasierna i ett fyrkantsperspektiv. Utbildningsgruppen består av skolcheferna, gymnasiecheferna och utvecklingsledaren från de fyra samverkanskommunerna.
Antagningsfrågorna för fyrkantens gymnasier handläggs av Gymnasieantagning Nord.