Tillgänglighetsredovisning

Webbplatsens tillgänglighet

Gymnasieantagning Nord står bakom den här webbplatsen. Mål och syfte är att så möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webplatsen är byggd enligt WCAG2.01 A, men uppfyller många av kraven för AA och även AAA

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från siten som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela Tove Waara Axelsson via mail.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så kan du meddela Tove Waara Axelsson via mail.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webplatsen uppfyller WCAG2.0 A och även stora delar av AA.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Siten har en film i toppen, filmen är bara för känslan och förmedlar inget budskap som inte kan hittas i textform på sidan.
  • Navigering direkt till rätt sida genom sök är inte möjlig då sökning inte erbjuds. Sidan har dock begränsat innehåll och en liten meny, så detta bör anses som ett ickeproblem.
  • Bilders betydelse kan i vissa fall vara svår att avgöra då det kan förekomma alternativtexter som är för knapphändiga.
  • Siten har många externa länkar vilket kan försvåra navigeringen då den ändras till de externa sidorna

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Toppfilmen kan upplevas störande och går ej att slå av. Filmen är dock bara för att förmedla en känsla snarare än att vara budskapsbärare.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) på hela siten, vi har gjort slagningar mot WCAG för att se att vi fyller så många krav som bara är möjligt för AA och alla för A.

Senaste bedömningen gjordes den 13 Mars 2023.