Information

Antagningsstatistik

Här hittar du statistik kring antagningen till gymnasieskolorna i Gymnasieantagning Nord. I statistiken kan man se antal platser, antagna till programmen, genomsnittliga meritvärden och lediga platser.

Den preliminära antagningen sätter vi ut v15 och den slutliga v27.

Antagningsstatistik 2024

Preliminär antagning Gymnasieantagning Nord 240408

Antagningsstatistik 2023

Statistik september 2023
Slutlig antagning och Lediga platser Gymnasieantagning Nord 230703
Preliminär antagning Gymnasieantagning Nord 230412

 

Antagningsstatistik 2022

Slutlig antagning 2022

 

Antagningsstatistik 2021

Slutlig antagning 2021

Blanketter

Här hittar du blanketter som är gemensamma för vår Gymnasieantagning Nord. De är ifyllnadsbara och går även att skriva ut. Inackorderingstillägg och reseersättning (busskort) söker du via hemkommunen och mer information om hur du ansöker hittar du på respektive kommuns/gymnasieskolas hemsida.

 

Anmälan om flytt

Ansökan om dispens i engelska

Ansökan i fri kvot

Ansökan till gymnasieskola för de som ej har login till webb

Ansökan reservplats

Här kan du som är elev och ska börja på gymnasieskolans årskurs 1 ansöka om reservplats till våra kommunala och fristående gymnasieskolor inom Gymnasieantagning Nord