Idrott och studier

Idrottsutbildningar

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och riksidrottsgymnasier (RIG) och är till för dig som vill kombinera gymnasiestudier med elitidrott. För både NIU och RIG gäller att det är två ansökningsprocesser. Först gör du en ansökan för den idrottsliga antagningen, därefter gör du en vanlig gymnasieansökan till den aktuella skolan för att bli antagen till ett program.

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

NIU finns vid ett antal gymnasieskolor inom Gymnasieantagning Nord antagingsområde och är till för dig som vill göra en elitsatsning inom din idrott.

Du kan även söka NIU i ett annat län/kommun, men då måste det finnas ett samverkansavtal mellan din hemkommun och den aktuella kommunen. Ett samverkansavtal gör att du räknas som mottagen i första hand, det vill säga att du antas på samma villkor som kommunens egna elever. Utan samverkansavtal räknas du som mottagen i andra hand, och då blir du endast antagen om det finns lediga platser kvar när alla förstahandsmottagna elever har fått plats.

Kontakta din hemkommun för att få information om samverkansavtal finns samt om det finns möjlighet att teckna ett sådant avtal om det ej finns.

Gör så här för att söka till NIU:

  • Kontakta den skola som har NIU-utbildningen för att få information om hur du gör ansökan till idrottsuttagningen.
  • Kontrollera vilket datum som gäller för ansökan till idrottsuttagningen (det är alltid ett tidigare datum än själva gymnasieansökan).
  • Gör ansökan till den idrottsliga uttagningen via ditt specialidrottsförbund eller den som ansvarar för idrottsuttagningen på din gymnasieskola. De ansvarar för test och uttagning, samt godkänner och rangordnar alla sökande till NIU-utbildningen.
  • Därefter söker du som vanligt till det eller de program som du är intresserad av på den skola som har NIU-utbildningen. Ditt slutbetyg från nian avgör om du kommer in på programmet.

OBS! Antalet platser på NIU-utbildningen är begränsade och du konkurrerar både med den idrottsliga antagningen och med ditt slutbetyg från nian. Det räcker alltså inte med att bli godkänd och uttagen för själva idrotten för att få en plats på en NIU-utbildning.

Riksidrottsgymnasier (RIG)

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem och tas in på samma villkor. Precis som för NIU är det två ansökningsprocesser, en idrottslig och en skolmässig.

Gör så här för att söka till RIG:

  • Kontrollera vilket datum som gäller för ansökan till idrottsuttagningen på specialidrottsförbundets webbplats (det är alltid ett tidigare datum än själva gymnasieansökan).
  • Gör ansökan till den idrottsliga uttagningen via ditt specialidrottsförbund. De ansvarar för test och uttagning, samt godkänner och rangordnar alla sökande till RIG-utbildningen. Du hittar ansökningsblankett på specialidrottsförbundets webbplats.
  • Därefter söker du som vanligt till det eller de program som du är intresserad av på den gymnasieskola som har RIG-utbildningen. Ditt slutbetyg från nian avgör om du kommer in på programmet.

OBS! Antalet platser på RIG är begränsade och du konkurrerar både med den idrottsliga antagningen och med ditt slutbetyg från nian. Det räcker alltså inte med att bli godkänd och uttagen för själva idrotten för att få en plats på en RIG-utbildning.

Lokal idrottsutbildning (LIU)

Du ansöker till lokal idrottsutbildning (LIU)  redan i åk 9. Detta görs i samma ansökan som du gör till gymnasiet, kryssa i LIU och välj sedan idrott. Om det blir många sökande tillämpas lottning. LIU görs inom ramen för det individuella valet (200p), Idrott och hälsa – specialisering 1 och 2. För elever som går LIU, startar det individuella valet redan i åk 1 och pågår under alla tre år.

 

LIU innebär många fördelar för dig som vill fördjupa dig inom din idrott. Du bör dock känna till att LIU även kan innebära vissa begränsningar för din gymnasieutbildning.

 

För elever som väljer LIU och går ett yrkesprogram kommer möjligheten till att nå grundläggande högskolebehörighet att försvinna för de flesta yrkesprogram eftersom all tid för individuellt val läggs på idrottskurserna.

 

För elever som väljer LIU och går ett studieförberedande program kan möjligheten till att få extra meritpoäng för andra kurser inom individuellt val att försvinna.

 

LIU-(Lokala idrottsutbildningar)- Boden:
Fotboll, ishockey och ridning. Kan kombineras med Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

 

LIU- (Lokala idrottsutbildningar)- Piteå:
Innebandy, ishockey och fotboll. Kan kombineras med alla program

 

LIU-(Lokala idrottsutbildningar)- Luleå:
Ishockey. Kan kombineras med Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning: Samhällsvetenskap,
Barn- och fritidsprogrammet inriktning: Fritid och hälsa, Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi