Fri kvot och dispens

Fri kvot

Du kan begära att prövas i så kallad fri kvot, det vill säga få en individuell bedömning i stället för att bli antagen utifrån ditt meritvärde. Det kan vara på grund av särskilda omständigheter eller om du är sökande med utländska betyg. För att kunna bli antagen via fri kvot i den slutliga antagningen måste du ändå vara behörig till programmet du sökt.

Du ska komplettera frikvotsansökan med handlingar som styrker dina skäl. Det är inte ett skäl att du hemskt gärna vill gå programmet, det vill alla som söker det. Det du ska visa med motivering och intyg är att du har medicinska skäl, sociala skäl eller att du har betyg som inte utan vidare kan jämföras med grundskolans, till exempel utländska betyg. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare för att få hjälp.

Motivera dina skäl att prövas i fri kvot genom att bifoga det du har för att intyga dina skäl, såsom:

  • Utförligt personligt brev där du beskriver vilka skäl du har för att söka om prövning i frikvot, samt hur dessa har försämrat din studieförmåga.
  • Intyg från läkare
  • Intyg från skolan, till exempel kurator eller lärare.
  • Eventuella brev från nära anhöriga, pedagogisk bedömning eller utländska betyg.

Huvudmannen för utbildningen beslutar om du får en plats i fri kvot.

Mer information: Frikvot och Dispens Eng

 

Dispens för engelska

Dispens i engelska kan man söka om man på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan och bedöms ha förutsättningar att klara studierna på sökt program. Man bör ha hunnit så långt i engelskan att man studerar språket på högstadienivå. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare om du har frågor kring detta. Mer information: Frikvot och Dispens Eng