Video thumbnail

Din framtid startar här

Det är en spännande tid i ditt liv. Du ska snart göra ditt val till gymnasiet – bland de första stora val du kan göra för att bestämma riktning på resten av ditt liv.

Förstå mig rätt, vad du går för program på gymnasiet är på inget sätt livsavgörande men det är en möjlighet för dig att studera de ämnen som du är allra mest intresserad av. Ämnen som kanske tar dig den första sträckan på ditt framtida yrkesliv.

Det är också spännande tider för norra Sverige. En grön industrivåg sveper över Norrland och det satsas som aldrig förr. Det betyder också att det kommer att finnas bra med möjligheter så oavsett vad du vill bli i framtiden finns det stor potential för de som vill stanna här i norr.

Vilket program är du nyfiken på?

Barn & fritid

Du får kunskap om barn och ungdomars utveckling och om hur vi lär oss olika saker. Det är viktigt att du förstår och respekterar att vi människor har olika behov.

Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig planera, organisera och leda en mängd olika aktiviteter.

Du får utveckla dig själv
Du får pröva olika fritidsaktiviteter inom till exempel idrott, kultur och friluftsliv. Du utvecklar din fantasi och din skapande förmåga. Redan i skolan lär du dig att ta ansvar, att vara aktiv och att kunna samarbeta. Du ska också förstå vikten av att äta rätt, motionera och hur valet av livsstil påverkar hälsan.

Du anpassar aktivitet efter behov
Du får lära dig att ordna aktiviteter för människor med skilda åldrar och behov. Det kan gälla barn i förskolan, barn och ungdomar i skolan eller som ledare inom olika fritidsaktiviteter. Du ska också kunna möta och stödja människor som har olika funktionsnedsättningar.

INRIKTNINGAR

 • Fritid och hälsa
 • Pedagogiskt och socialt arbete

EXEMPEL PÅ YRKEN

Barnskötare, elevassistent, personlig assistent, stöd och service inom funktionshinderområdet, väktare.

Bygg & anläggning

Du lär dig ett yrke genom att varva yrkesteori med praktik. Du får sedan praktiskt använda dina kunskaper i skolans bygglokaler eller på en praktikplats utanför skolan. Du lär dig för att klara av de arbetsuppgifter som ingår i din yrkesroll vid nyproduktion, ombyggnad och renovering. För att bli färdigutbildad behöver du arbeta som lärling på ett företag i 2-3 år. När du är klar med din lärlingstid kan du få anställning med full lön.

INRIKTNINGAR

 • Anläggningsfordon
 • Husbyggnad
 • Mark och anläggning
 • Måleri
 • Plåtslageri

EXEMPEL PÅ YRKEN

Byggnadssnickare, betongarbetare, byggnadsmålare, byggnadsplåtslagare, anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, betongarbetare, glastekniker, golvläggare, murare, träarbetare (snickare), olika specialyrken som håltagare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, takmontör och undertaksmontör, beläggningsarbetare, bergarbetare, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare, buggnadsmålare, byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare

Ekonomi

Du får kunskaper i företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

I ämnet företagsekonomi lär du dig företagens roll i samhället. Du lär dig olika typer av företag och företagsformer och ska förstå hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Här ingår kunskap om till exempel finansiering, kalkylering, redovisning och internationell handel.

Du får fundera över vilket juridiskt och moraliskt ansvar du har om du ska driva ett företag. I utbildningen får du möjlighet att praktiskt pröva på företagande.

INRIKTNINGAR

 • Ekonomi
 • Juridik

El- och energi

grunderna inom ellära, elteknik, elektronik, energiteknik och styrteknik. Det är viktigt att kunna läsa och förstå ritningar och instruktionsböcker.

Du läser en stor del teori, däribland matematik. Framför allt får du använda dina kunskaper i formellösning.

INRIKTNINGAR

 • Automation
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Elteknik
 • Energiteknik

EXEMPEL PÅ YRKEN

Automationstekniker inom fastighet, industri eller process, Elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker, nätverkstekniker, Distributionselektriker, installationselektriker, industrielektriker, järnvägstekniker – el och signal, Driftoperatör – allmän, kraft- och värmepumpsteknik, vatten- och miljöteknik.

Estet

På Estetiska programmet utvecklar du din egen fantasi, kreativitet och kommunikativa förmåga. Du får arbeta skapande och ska även kunna uppskatta det som andra skapat. Detta kombineras med studier som förbereder för högskolestudier.

Du får en orientering om olika samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem, till exempel mellan etablerade konstformer och populärkultur. Du lär dig mer om villkoren för konstnärligt arbete i dagens samhälle. Det gäller frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande.

Du ska också se sambanden mellan samhällsstrukturer, idéer och konstarter under olika epoker. Ni får diskutera hur man sett på kultur i olika tider och idag. Du läser kursen historia 2 som fördjupar dina kunskaper om den historiska utvecklingen.

INRIKTNINGAR

 • Bild och formgivning
 • Dans
 • Estetik och media
 • Musik
 • Teater
 • Särskild variant med inriktning mot spel och spelutveckling
 • Dans – Riksrekryterande spetsutbildning

Flygtekniker

Fordon & transport

Programmet handlar om olika fordon, deras användningsområden och om tekniken i fordonen. Du lär dig använda verktyg, maskiner, testinstrument och andra hjälpmedel och lär dig även grundläggande trafikkunskap.

Under första året får du grundläggande kunskaper som du har nytta av inom samtliga inriktningar. Här ingår en hel del teori, men du får också möjlighet att använda kunskaperna i praktiken.

Du får kunskaper om vilka olika yrken och vilka olika typer av företag och verksamheter som finns i fordonsbranschen. Här ingår att förstå vilka krav och förväntningar de har på sin personal. Allt för att hjälpa dig i ditt val av inriktning

INRIKTNINGAR

 • Karosseri och lackering
 • Lastbil och mobila maskiner
 • Personbil
 • Transport

EXEMPEL PÅ YRKEN

Bilskadereparatör, fordonslackerare, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, reservdelsspecialist tunga fordon, personbilsmekaniker, reservdelsspecialist lätta fordon, bussförare, lastbilsförare, budbilsförare

Försäljning & service

Du får kunskaper om försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Du utvecklar din förmåga att bli självständig och våga ta egna initiativ och får även lära dig kommunicera och informera i olika sammanhang, både muntligt och skriftligt.

INRIKTNINGAR

 • Programmet har inga nationella inriktningar.

EXEMPEL PÅ YRKEN

Butikssäljare, företagssäljare, inköpsassistent, lagerarbetare, kundtjänstmedarbetare, marknadsassistent.

Hantverk

Du lär dig ett hantverksyrke och ska kunna utföra en arbetsuppgift från idé till färdig produkt.

Det innebär att du ska kunna se vilket behov kunden har, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet.

Du börjar ofta direkt på din inriktning och undervisningen är anpassad efter vad som krävs inom ditt yrke.

Många hantverkare arbetar i små företag eller startar eget. Du får därför en insikt om hur det är att starta upp och driva ett företag. Det gäller att driva ett projekt från idé till verklighet.

Du får också lära ditt hantverks historia och tradition. Detta är grunden för att se in i framtiden. Här ingår till exempel att förstå vad den tekniska utvecklingen betytt för utvecklingen av ditt hantverk.

INRIKTNINGAR

 • Finsnickeri
 • Florist
 • Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
 • Textil design
 • Övriga hantverk

EXEMPEL PÅ YRKEN

Båtbyggare, inredningssnickare, möbelsnickare, trä- och byggvaruhandel, florist, barberare, frisörsaspirant, hår- och makeupstylist, Inköpsassistent, sömmerska, textil och konfektion, bössmakare, glasblåsare, guldsmed, juvelfattare, kakelugnsmakare, keramiker, sadelmakare, silversmed, skomakare, smed, sotare, tapetserare, timmerman, urmakare

Hotell & turism

Kommunicera med andra människor, marknadsföring, försäljning och kunna tänka nytt och kreativt. Det handlar om att möta gäster och besökare på bästa sätt och att försöka ge en upplevelse och service som motsvarar förväntningarna.

Du ska kunna sälja och ge god service på ett professionellt sätt.

Det innebär att du är duktig på att förstå kundens behov och önskemål.

Det handlar om att vara känslig och lyhörd. Du får kunskap om olika former av boenden, från campingplats till kryssningsfartyg, och vilka olika arbetsuppgifter som finns.

INRIKTNINGAR

 • Programmet har inga nationella inriktningar.

EXEMPEL PÅ YRKEN

Aktivitets- och eventvärd, konferensvärd, mötes- och eventplanerare, receptionist, turistinformation, våningsservice.

Humanist

Gå en studieförberedande utbildning där du förbereds för studier på högskolan inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap. Programmets tyngdpunkt ligger på:

 • svenska
 • moderna språk
 • språkkunskap
 • historia
 • filosofi

INRIKTNINGAR

 • Kultur
 • Språk

Idrott

Viktigt om NIU

Viktigt att känna till för dig som söker till nationell idrottsutbildning (NIU-utbildning):

Du blir uttagen på idrottsliga meriter enligt det tilldelade antal platser från respektive specialidrottsförbund (ansökan senast 1 december).

Uttagning görs av skolans tränare, eller av den klubb eller det specialidrottsförbund som ansvarar för test och uttagning av elever i idrotten till NIU.

Du söker till valt program där NIU-platser inom din idrott finns och konkurrerar där om plats med dina betyg (i februari, samma datum som övriga programelever). Du får inte per automatik en plats vid NIU för att du blivit uttagen på idrottsliga meriter.
Du kommer konkurrera med ditt slutbetyg i slut­antagningen och även under reservantagningen till det eller de program du har sökt där idrotten erbjuds vid skolan.

Du kan även komplettera med val till fler program vid skolan där idrotten erbjuds under omvalsperioden.

Industritekniska

Du varvar teori med praktiskt arbete och lär dig till exempel datoranvändning, kvalitetsteknik, säkerhetsföreskrifter, svetsning och underhållsteknik.
Det är viktigt att du får kunskap om hela tillverkningsprocessen – från idé till produktion till återvinning. Denna breda kunskap gör att du behärskar fler arbetsuppgifter och ger dig större möjligheter att få ett arbete.

I många företag arbetar man i par eller grupp. Du förväntas kunna samarbeta med andra och tillsammans får ni ta ett stort ansvar för arbetet. Du ska också förstå vikten av att följa regler och arbeta på ett sätt som är både säkert och uppfyller krav på kvalitet.

Den tekniska utvecklingen inom industrin går snabbt. Du måste därför vara beredd att fortsatta lära dig på dina framtida arbeten.

INRIKTNINGAR

 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Processteknik
 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik

EXEMPEL PÅ YRKEN

Automationsmekaniker, servicemekaniker, underhållsmekaniker, industrilackerare, laboratorietekniker inom kemisk industri, processoperatör – kemi, CNC-operatör metall, CNC-operatör trä, gjutare, maskinsnickare, låssmed, sågverksoperatör, verktygsmakare, Internationell svetsare, svetsare.

International Baccalaureate Diploma Programme

At Björknäsgymnasiets International Baccalaureate Diploma Programme all subjects are taught in English. 

In this programme you study to prepare for university and develop a global mindset that helps you towards universities and careers in Sweden or abroad. All subjects (except languages) are taught in English. Björknäsgymnasiet have licenced and experienced teachers that will guide you on your journey from day one to graduation.

Björknäsgymnasiet is an authorized International Baccalaureate World School and offer the Diploma Programme. The International Baccalaureate Diploma Programme is recognized worldwide for its rigorous and comprehensive curriculum that promotes academic excellence, intercultural understanding and personal development. At the IBDP at Björknäsgymnasiet, students are given the opportunity to develop deep knowledge, critical thinking and entrepreneurial skills that are crucial for success both in academic studies at university and in future careers.

International Class

Luleå Gymnasieskolas International Class är en teoretisk utbildning. Du läser kurser från svenska gymnasieskolan men all undervisning sker på engelska.

International class är ett förberedande år för studier vidare inom International Baccalaureate, vilket är en tvåårig gymnasieutbildning. IB-programmet förbereder för högre studier utomlands. Läser du International Class och efterföljande International Baccalaureate genomför du därför tre år på en teoretisk, högskoleförberedande utbildning.

Under de två IB-åren läser du sex ämnen som du själv valt, tre på Higher Level och tre på Standard Level. Valet av ämnen ger dig möjlighet att anpassa utbildningen efter behov och intresse. Förutom ämnesstudier finns även tre kärnkomponenter. En av dem är Theory of Knowledge, ToK, en tvärvetenskaplig kurs som utvecklar ditt kritiska tänkande. Den andra är Extended Essay, EE, en forskningsuppgift som du självständigt utför inom ramen för ett av dina sex ämnen. Den tredje kärnkomponen-ten är CAS, Creativity, Activity and Service. Syftet med CAS är utveckla hela din person.

Introduktionsprogram

Detta är tänkt för dig som är inriktad på ett nationellt program och var nära att bli behörig.

Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna börja på ditt önskade program. I de flesta kommunerna läser du tillsammans med eleverna på ditt önskade program men du får extra stöd och hjälp för att så snart som möjligt bli behörig.

Hemkommunen ansvarar för att de elever som är behöriga till Programinriktat val erbjuds programmet. Det kan skilja mellan kommuner inom vilka program de erbjuder denna möjlighet och det är inte säkert att det erbjuds platser på de program som har många sökande.

Behörighetskrav till Programinriktat val

 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen.
  eller
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

OBS! I de flesta kommuner får du söka till dessa utbildningar på samma sätt som du söker till ett nationellt gymnasieprogram. Du anger utbildningen som ett alternativ ifall du inte blir behörig till ett nationellt program.

INRIKTNINGAR

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

EXEMPEL PÅ YRKEN

Saknar behörighet och vill få möjlighet att komma in på ett nationellt program eller som vill få en utbildning som kan leda till arbete.

Naturbruks

Du får lära dig vård och skötsel av mark, vatten, skog, växter och djur.

All undervisning är präglad av miljö- och kretsloppstänkande.

Du får till exempel lära dig:

 • livets uppkomst och utveckling
 • ärftlighetens mekanismer och genteknik
 • olika typer av celler och deras växelverkan med omgivningen
 • organismers byggnad, funktion och beteende för överlevnad och förökning
 • olika ekosystem och samspel mellan organismer
 • människans roll i naturen och ekologiskt hållbar utveckling.

INRIKTNINGAR

 • Djurvård
 • Hästhållning
 • Lantbruk
 • Naturturism
 • Skogsbruk
 • Trädgård

EXEMPEL PÅ YRKEN

Hästskötare med inriktning mot ridning, hästskötare med inriktning mot trav, arbete med lantbrukets växtodling, Arbete med lantbruksdjur, arbete med lantbruksmaskiner, naturguidning, fiske- och vattenvård, jakt- och viltvård, skogsvårdare, skogsmaskinförare, arbete med skogsmaskinservice, trädgårdsarbetare med inriktning mot trädgårdsanläggning, skötsel av utemiljöer, frilandsodling, samt växthusodling

Naturvetenskap

Utbildningens karaktärsämnen är matematik, fysik, kemi och biologi.

Matematik är ett viktigt ämne. Du lär dig inte att enbart räkna utan det viktiga är att du lär dig analysera problem som du sedan löser steg för steg. Här ingår att kunna dokumentera de olika stegen i lösningen av problemet.

Du lär dig många nya formler. Du ska kunna förstå dem och lära dig att kunna härleda (bevisa) dem. Det handlar inte om att lära sig utantill utan att i grunden förstå vad du gör. Tanken är att du ska öva upp din analytiska (problemlösande) förmåga.

Det ingår studier inom områden som ekvationer, funktioner, statistik och gränsvärde.

Dessa kunskaper använder du i studierna av de naturvetenskapliga ämnena. Du ska kunna beräkna acceleration, friktion, tyngder, koncentration av ämnen med mera.

INRIKTNINGAR

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
 • Naturvetenskap Matematik

Restaurang & livsmedel

När vi äter ute på en restaurang, beställer hem mat eller köper bröd i bageriet vill vi att det vi beställer ska var gjort på bra råvaror, se tilltalande ut och vara gott och nyttigt. Dessutom vill vi mötas av trevlig och serviceinriktad personal.

Du får grundläggande kunskaper om vikten av en god personlig hygien och ska också känna till de bestämmelser som finns beträffande livsmedelshygien.

Du får kunskap om olika råvaror, deras näringsinnehåll och hur man använder och förvarar dem på bästa sätt.

Du lär dig hela tillverkningen, från råvaror till färdig mat eller bakverk. När du dekorerar ett bakverk eller lägger upp maten får du utlopp för din fantasi och skaparglädje.

INRIKTNINGAR

 • Bageri och konditori
 • Kök och servering

EXEMPEL PÅ YRKEN

Bagare, konditor, kock, servitör/servitris.

Samhällsvetenskap

Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Du läser om vårt lands och andra länders historia och lär dig att förstå hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt.

Ett viktigt mål är att du ska träna upp din förmåga att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera olika kunskaper och informationer. Du får till exempel diskutera aktuella samhällsfrågor med lärare och klasskamrater och utvecklar därmed också din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.

INRIKTNINGAR

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

Teknik

Du som arbetar med tekniska lösningar bör ha ett logiskt och långsiktigt tänkande, en naturvetenskaplig grund, vara en problemlösare och ha förståelse för hur det du gör påverkar andra människor och deras miljö. Lika viktigt är att du kan förmedla dina tankar och idéer till andra människor.

Programmet har tre viktiga delar.

 • Du ska få en teknisk förståelse och se förhållandena mellan människa, teknik, samhälle och miljö.
 • Du ska utveckla din förmåga att vara kreativ och kunna lösa problem.
 • Du läser fler kurser i ämnen som matematik, fysik och kemi. Detta ger dig en grund för dina tekniska studier och ger dig också utökad behörighet till studier på högskolan.

INRIKTNINGAR

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Samhällsbyggande och miljö
 • Produktionsteknik
 • Teknikvetenskap

Vård & omsorg

Du får lära dig mycket om oss människor. Vilka känslor och behov vi har och varför vi är olika. Du läser kurser i psykologi och psykiatri och får grundläggande kunskaper om våra känslor och upplevelser och vad dessa kan betyda för vår hälsa.

Särskilt viktigt är att du får ökade kunskaper om hur människor kan reagera då de är sjuka eller hamnar i en svår situation. Du ska kunna se vårdtagarens hela livssituation och förstå hur det är att vara beroende av andra. Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt hjälpa sig själva.

INRIKTNINGAR

 • Programmet har inga nationella inriktningar

Vvs & fastighet

Du utbildas för att arbeta med olika tekniska system i fastigheter, system som styr och reglerar värme och kyla, ventilation samt vatten och avlopp. Du ska få dessa system att fungera effektivt och miljövänligt med minsta möjliga energiåtgång.

Du får grundläggande kunskaper i energianvändning, ellära, mät- och reglerteknik, datorkunskap. Det gäller att förstå och kunna läsa av mätare, läsa ritningar och skrivna instruktioner, göra beräkningar samt ställa in styrutrustningar och maskiner.

INRIKTNINGAR

 • Fastighet
 • Kyl- och värmepumpsteknik
 • Ventilation
 • Vvs

EXEMPEL PÅ YRKEN

Kyl- och värmepumpsmontör, Ventilationsmontör, VVS-montör, industrirörmontör, isoleringsmontör

UTBILDNINGEN FINNS PÅ FÖLJANDE PLATSER:

planet