Samverkansavtal

Ett samverkansavtal om gymnasieutbildning innebär att elever konkurrerar på samma villkor som de som bor i gymnasiekommunen. Din hemkommuns avtal avgör var din ansökan blir mottagen i första hand och inte. Kommuner som har tecknat avtal med varandra kallas för samverkansområde.

 

Här kan du gå in och se vilka samverkansavtal som din hemkommun har tecknat med andra kommuner. Om din kommun inte har samverkan med den kommun som du vill söka till betyder inte att du inte kan söka program i den kommunen, bara att det inte finns ett avtal. Ett ja betyder att du blir mottagen i första hand till utbildningar i den kommunen.

 

Tänk också på att du blir mottagen i första hand om du:

  • söker ett program eller inriktning som din hemkommun inte erbjuder själv eller genom samverkan med annan kommun.
  • söker ett program som är riksrekryterande.
  • anger särskilda skäl för att tas emot i första hand och gymnasiekommunen utifrån det beslutar att ta emot din ansökan i första hand.
  • är uttagen till NIU i en kommun som din hemkommun har NIU-avtal med. Läs på sidan Idrottsutbildningar

Mottagen i första hand

Du tas emot i första hand till många utbildningar. Det innebär att du får konkurrera på samma villkor som de elever som bor i den kommunen eller tillhör det samverkansområdet. Om du är mottagen i första hand kan du få inackorderingstillägg.

 

Det gäller till exempel om utbildningen du har sökt:

  • är riksrekryterande
  • finns på en fristående skola
  • finns i en kommun som din hemkommun har samverkansavtal med
  • inte finns i din hemkommuns samverkansområde

Mottagen i andra hand

Du kan söka till program på en kommunal skola var som helst i landet, men din ansökan blir mottagen i andra hand. Det innebär att du har möjlighet att bli antagen efter att alla behöriga sökande inom det samverkansområdet blivit antagna om det finns lediga platser kvar på programmet.

 

Det är alltid den mottagande kommunen som beslutar om den kan ta emot en elev som inte tillhör deras samverkansområde. Vissa kommuner tar inte emot några elever i andra hand. Om du är mottagen i andra hand får du normalt inte inackorderingstillägg, utan du får själv bekosta ditt boende.